Đầu đọc kiểm soát ra vào dùng thẻ SC103

Đầu đọc kiểm soát ra vào dùng thẻ SC103

Đọc thẻ RFID 125 Khz 

Khả năng quản lý: 3000  thẻ

Bộ nhớ:50000 records

Cổng kết nối dữ liệu: TCP/IP, RS232/485, USB-Host

Giá sản phẩm:

Liên hệ

Còn hàng
Số lượng

Bạn cần trợ giúp?

Gọi 0988.123.229

Đánh giá sản phẩm Đầu đọc kiểm soát ra vào dùng thẻ SC103

Các sản phẩm Máy chấm công thẻ từ khác