Máy tính tiền QUORION CR 1040

Máy tính tiền QUORION CR 1040

Quản lý 50 nhóm hàng, từ 3.000 - 20.000 mã hàng

Quản lý tồn kho cho từng mã hàng

Bán 04 giá khác nhau/từng mã hàng

Màn hình hiển thị 02 dòng

Có 50 phím bán hàng nhanh

Tên hàng tối đa 25 ký tự

Giá sản phẩm:

Liên hệ

Còn hàng
Số lượng

Bạn cần trợ giúp?

Gọi 0988.123.229

Máy tính tiền QUORION CR 1040

Đánh giá sản phẩm Máy tính tiền QUORION CR 1040